SSK_LOGO

SSK DELTA

Členství v klubu

SSK Delta je sportovně-střelecký klub a očekávané sportovní úrovni odpovídají i požadavky na přístup členů k tréninkům a soutěžím.

Do klubu jsou přijímáni zájemci z řad mládeže především ve věku 10-12 let, což je optimální věk pro zahájení pravidelného tréninku sportovní střelby.
Stejně jako v jiných sportech je i u sportovní střelby dobré začít „včas“ a přijít s odhodláním poctivé účasti na pravidelných trénincích a sportovních soutěžích. Tréninky již po několik let probíhají v stálých termínech, v pondělí a ve středu odpoledne ve dvou směnách od 16hod a od 18 hod. Viz sekce Trénink

Za současných podmínek mohou být do klubu přijímáni i dospělí zájemci o sportovní střelbu, především rodiče a příbuzní našich mladých členů, kteří mohou ve významnější míře aktivně a pravidelně pomáhat s celoroční činností klubu.

Podmínky přijetí do klubu
Pro členy:

 • dobrý zdravotní stav (oči, uši, páteř),
 • výška minimálně 140 cm (dáno poměrem k délce vzduchové pušky),
 • ukázněnost,
 • dobrá fyzická kondice (síla v rukou a dobrý svalový korzet kolem páteře),
 • schopnost psychické koncentrace (tu lze poctivým tréninkem získat),
 • dobrý školní prospěch a schopnost neodkládat školní povinnosti a umět si rozvrhnout čas i na trénink.
 • Pro rodiče členů:
 • zajistit a kontrolovat pravidelnou docházku svých dětí na trénink dvakrát týdně.
 • v rodinném plánu počítat s účastí svých dětí na soutěžích (zpravidla soboty) podle soutěžního kalendáře zpracovaného vedením klubu - min. 6x za sezónu (rok)
 • platit včas klubové příspěvky,
 • osobně pomoci při pořádání soutěží - 5x za sezónu (rok),
 • po dohodě pomoci s přepravou na soutěže po ČR (max. do 200km),
 • v závislosti na sportovní výkonnosti dítěte uvažovat o investici do jeho vlastní výstroje popř. výzbroje což je částečně kompenzováno snížením klubových příspěvků – viz Finanční náležitosti.
 • Finanční náležitosti

1. Členské klubové příspěvky - měsíční

V roce 2009 byly výroční členskou schůzí stanoveny měsíční klubové příspěvky člena odstupňovaně, dle úrovně vlastního vybavení a požadovaného tréninkového prostoru takto:

 • každý člen klubu včetně předsedy, trenérů a rozhodčích platí základní klubový příspěvek 50 Kč měsíčně po celý rok,
 • člen zařazený do pravidelného tréninku ze vzduchové pušky a nemající žádné vlastní vybavení platí k 50 Kč ještě 900 Kč měsíčně, tedy 950 Kč měsíčně v období od září do června (kromě letních prázdnin)
 • člen zařazený do pravidelného tréninku ze vzduchové pušky a mající vlastní střelecký kabát platí k 50 Kč ještě 700 Kč měsíčně, tedy 750 Kč měsíčně v období od září do června (kromě letních prázdnin)
 • člen zařazený do pravidelného tréninku ze vzduchové pušky a mající vlastní vzduchovku i výstroj platí k 50 Kč ještě 500 Kč měsíčně, tedy 550 Kč měsíčně v období od září do června (kromě letních prázdnin)
 • pravidelně trénující pistoláři (jejichž počet nebude vzhledem k zaměření klubu zvyšován) platí k 50 Kč ještě 500 Kč měsíčně, tedy 550 Kč měsíčně v období od září do června (kromě letních prázdnin)
 • člen nezařazený do pravidelného tréninku platí 150 Kč za každý předem domluvený trénink na střelnici v Ruzyni
 • klubové členské příspěvky může změnit pouze členská schůze.
 • Platby se provádějí měsíčně nejpozději do konce měsíce předchozího (za září do 20.9.) nejlépe bezhotovostně na účet klubu (možno i hotově proti stvrzence).

Z klubových členských příspěvků klub hradí terče a střelivo (diaboly) pro trénink ze vzduchových zbraní, terče a ekvivalentní příspěvek na střelivo pro trénink z malorážných zbraní, náklady na postupnou obměnu (nákup nových) klubových zbraní, náhradní díly zbraní a ostatních střeleckých pomůcek, obnovu zařízení a nájem střelnice, administrativní a mzdové výdaje, atd.

2. Členské příspěvky Českému střeleckému svazu (ČSS) - roční

Platí je jen ti, kteří jsou nebo se stanou členy ČSS, tedy ti, kteří soutěží nebo konají funkce v rámci ČSS. Stanoveny jsou sjezdem ČSS od 1.1.2010 na 500 Kč ročně a splatné jsou vždy s podáním přihlášky do ČSS a pak každý rok nejpozději do 15. ledna. Bez průkazu ČSS není možné zúčastnit se žádné soutěže.
ČSS resp. Krajské sdružení ČSS jednou ročně zpětně dává jednotlivým Sportovním střeleckým klubům (SSK) mládeže určitou finanční podporu, závislou na počtu startů členů do 19 let na soutěžích podle Kalendáře ČSS.

3. Finanční nároky spojené v současnosti se střeleckým sportem:

Každý vyznavač i obdivovatel střeleckého sportu si při různých příležitostech zajisté všiml, že výbava sportovního střelce doznala v posledních letech nebývalých změn v technickém provedení zbraní a kvalitě střeliva. Je to jev, který se promítá do každého olympijského sportu, o neolympijských a tzv. adrenalinových sportech ani nemluvě.

Náš klub se snaží z klubových členských příspěvků a dalších zdrojů zajistit velmi kvalitní vybavení, se kterým naši střelci mohou dosahovat vysokých výkonů a nemusí si na soutěžích připadat jako chudí příbuzní ve srovnání s členy ostatních klubů.
Finanční angažovanost rodičů je proto vítána.

Pro představu uvádíme současné cenové relace výzbroje a výstroje sportovního střelce a spotřebního materiálu:

    • sportovní vzduchová puška – od 12000 do 85000 Kč
     sportovní malorážka – od 15000 do 95000 Kč
     střelecká rukavice – od 490 do 1500 Kč
     střelecký kabát – od 2000 do 25000 Kč
     střelecké kalhoty – od 3800 do 25000 Kč
     střelecké boty – od 1900 do 4500 Kč
     pozorovací dalekohled – od 1800 do 6000 Kč
     diabola pro sport.vzduchovku – od 0,35 do 0,55 Kč/ks
     náboj .22LR pro malorážku – od 1,20 do 11,00 Kč/ks
     desetiterčový pas pro vzduchovku – od 2,00 do 2,50 Kč/ks
     terč pro malorážku – od 0,50 do 1,00 Kč/ks
     terč pro pistoli - od 2,00 do 5,00 Kč/ks
 • Organizační náležitosti

1. Účast na soutěžích

SSK Delta je sportovně-střelecký klub a účast na soutěžích je tedy pro členy klubu velice žádoucí až nutná, trénující člen klubu by se měl zúčastnit nejméně šesti soutěží za sezónu.
Střelci s vyšší výkonností se účastní běžně cca dvojnásobku.
Startovné a dopravu si soutěžící hradí sám.
Startovné se pohybuje v současné době pro mládež v rozmezí 80 až 150 Kč.
Doprava je řešena za pomoci rodičů soutěžících s tím, že se po vzájemné dohodě buďto podílejí na nákladech na benzín nebo se prostřídají v odvozu.

2. Pořádání vlastních soutěží

SSK Delta jako sportovně-střelecký klub patří mezi nejaktivnější kluby ČSS a v Praze zajišťuje pětinu všech pražských soutěží. K jejich zabezpečení již dvě desetiletí úzce spolupracuje s rodiči svých členů. Spolupráce spočívá v aktivní pomoci při přípravě terčů, zajištění střelnice a vlastním průběhu soutěže, což řádově představuje 10-15 dospělých.
Proto se při přijímání nových členů rodičů ptáme na jejich možnosti a rádi konstatujeme, že rodiče všech současných členů nikdy pomoc neodmítli.

 

SSK DELTA   O klubu   Propozice   Výsledky   Foto